XBRL validation

Door een goede xbrl validation wordt de validatie van XBRL documenten uitgevoerd volgens de normen zoals XML en XBRL, Standard Validation Rules (SVR), Financial Reporting Instance Standard (FRIS) en Formule regels.  Hiermee kunt u de kwaliteit van een XBRL document garanderen.

Door validatie van een XBRL instance kunt u zorgdragen voor het feit dat de uitgewisselde informatie van de XBRL documenten volledig, correct en betrouwbaar zijn. U wilt natuurlijk ten allen tijde het verwerken van onjuiste gegevens voorkomen, xbrlaangezien de XBRL validation op twee momenten gebeurt namelijk bij het verzenden en de ontvangst. Dit om de kwaliteit te waarborgen in het validatieproces. Documenten in XBRL dienen niet alleen op inhoud gevalideerd te worden maar ook op technisch gebied. Alleen dan kunt u de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens garanderen. U begint in het validatieproces met het valideren met XML schema’s. Wanneer een XML bestand niet correct is kan hij namelijk niet worden verwerkt. Daarnaast wordt bij de technische validatie gecontroleerd of een XBRL document technisch correct is. Hierna volgt de validatie van het XBRL document met de taxonomie. Elk item in het document dient te zijn toegestaan in de taxonomie. Daarna volgt validatie op inhoudelijk niveau, dit zorgt er voor dat controles in XBRL documenten worden uitgevoerd tegen de regels en voorschriften van de ontvanger. U moet dan denken aan validatie van totalen, samenvoegingen, formules zakelijke berekeningen en de aanwezigheid van vereiste waarden.

Als laatste dient er ook nog een controle te geschieden op het gebied van calculatie controle. Hiermee zorgt u dat er controle is op de aggregatie regels in een taxonomie. Met calculatieregels is het mogelijk om de ontvanger toevoegingen te laten doen op de verschillende totalen in het rapport. Formules in XBRL is een zeer uitgebreide validatie standaard. Niet alleen moeten de eenvoudige bedrijfsregels worden gevalideerd, maar ook de grote en complexe formules.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>